Osteoporosförbundet

Osteoporosförbundet är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos – benskörhet – och deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen. Förbundet bygger på ideella krafter och är politiskt och ideologiskt obunden. Förbundet har 15 länsföreningar och hade vid årsskiftet 2019/2020 2559 medlemmar.

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
Telefon: 073-374 33 96

Vad är Osteoporos?
Osteoporos, det vill säga benskörhet, är en förändring av skelettets struktur. Det är en så kallad ”tyst sjukdom”. Osteoporos är ett symtomfritt och fortskridande tillstånd som utvecklas långsamt under flera år. Följden kan bli ryggsmärtor och längdminskning. Frakturer kan uppstå redan vid lindriga fallskador. Efter den första frakturen ökar risken för fler frakturer.

Benskörhet är en kostsam folksjukdom
En halv miljon svenskar är drabbade. Det inträffar 80 – 90 000 osteoporosrelaterade frakturer per år. Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år löper risk att få en osteoporosfraktur under sin livstid. Behandlingsgraden efter fraktur är låg och påverkar drabbade patienter i deras vardag. Men det går att skapa fungerande osteoporosvård. Med rätt behandling minskar risken för nya frakturer med 40 procent, se under behandling.

Om du plötsligt får en intensiv smärta i ryggen som blir värre när du står eller går, kan det bero på en fraktur i ryggraden som har orsakats av osteoporos, en så kallad kotkompression, beroende på att kotorna sjunker ihop. En krökt rygg, framåtböjd hållning och minskad kroppslängd är andra vanliga tecken på långt framskriden osteoporos. Behandling går att sätta in tidigt, se under behandling.

Orsaker/riskfaktorer

Orsakerna till osteoporos är många och komplexa:
• Arvsanlag
• Åldrande
• Klimakteriet
• Brister i kosten
• Brist på D-vitamin
• Låg fysisk aktivitet
• Låg kroppsvikt
• Medicinering mot epilepsi, sköldkörtelsjukdomar och vissa reumatiska sjukdomar
• Antihormonell medicinering vid bröst- och prostatacancer
• Kortisonbehandling vid cancer
• Olika tarmsjukdomar som till exempel celiaki

Läs mer om Primär osteoporos respektive Sekundär osteoporos