ParkinsonFörbundet

Sätter vård, omsorg och omtanke i fokus och företräder parkinsonsjukas intressen genom att informera allmänhet och myndigheter, verka för forskning, samt arbeta för att bryta den isolering som drabbar många sjuka.

Post- och besöksadress: Skeppargatan 52 nb, 114 58 Stockholm
tel: 08-666 20 70
e-post: parkinsonforbundet@telia.com
webb: ParkinsonFörbundet

Parkinsons sjukdom uppvisar tre grundsymtom: rörelsehämning, muskelspänning och skakning/darrning. Det finns cirka 20 000 människor i Sverige med sjukdomen. Tack vare förbättrade mediciner och ökad kunskap om lämplig parkinsonterapi har personer med Parkinson idag praktiskt taget samma livslängd som andra i samma åldrar.

ParkinsonFörbundet arbetar för att starta nya Parkinsonmottagningar i landet. Inom förbundet finns en mycket specialiserad kunskap om Parkinsons sjukdom, som förs ut via studiecirklar och andra aktiviteter. Förbundet har ett välfungerande kontaktnät med läkare, myndigheter och beslutsfattare. Förbundet bedriver en omfattande informations- och utbildningsverksamhet. Klinisk forskning som kan resultera i förbättrad vård och behandling stimuleras via Stiftelsen ParkinsonFörbundets Forskningsfond. Parkinson Plus har en sektion i förbundet.

ParkinsonFörbundet är rikstäckande med 25 regionala föreningar. I föreningarna kan människor med Parkinsons sjukdom hjälpa varandra till en bättre livssituation. Här kan du träffa andra i samma situation och få råd och stöd, gemenskap och vägledning. Du kan också få kunskap om motion, friskvård, egenvård, kostrådgivning om hur avstressande faktorer kan påverka välbefinnadet och hjälp med myndighetskontakter.