Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet sätter vård, omsorg och omtanke i fokus och företräder parkinsonsjukas intressen genom att informera allmänhet och myndigheter, verka för forskning, samt arbeta för att bryta den isolering som drabbar många sjuka.

Post- och besöksadress:
c/o Ioffice
Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm.
tel: 08-666 20 70

e-post: info@parkinsonforbundet.se

webb: Parkinsonförbundet

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som innebär att de nervceller som tillverkar signalsubstansen dopamin långsamt försvinner. Därmed minskar nivån av dopamin i hjärnan. Dopaminet är viktigt för att signalerna från olika delar av hjärnan ska nå varandra och när det blir för lite dopamin i hjärnan kan symtom som bl a skakningar i kroppen och långsamma rörelser uppträda. Symtomen förvärras ju fler dopaminproducerande nervceller som dör.

I Sverige finns cirka 20 000 personer med diagnosen Parkinson. Det finns idag ingen behandling som botar Parkinsons sjukdom men med effektiva mediciner kan besvären lindras.

Parkinsonförbundet är en rikstäckande organisation med 24 regionala föreningar. Som medlem i Parkinsonförbundet får du träffa personer som befinner sig i samma situation som du. Hos förbundet och våra läns- och lokalföreningar får du information råd om sjukdomen och behandlingsprinciper. Vårt mål är att visa att vi kan, och att vi göra mycket själva för att leva ett aktivt liv trots Parkinson.