Primär immunbrist organisationen (PIO)

PIO är en organisation för personer med medfödda immunbristsjukdomar och deras anhöriga. Vi arbetar för att öka kännedomen och kunskapen om primära immunbristsjukdomar så att samhällets stöd och insatser kommer vår grupp till godo.

Post- och besöksadress: Mellringevägen 120B, 703 53 Örebro
tel: 019-673 21 24
e-post: info@pio.nu
webb: Primär immunbrist organisationen (PIO)

Primär immunbrist, PID, innebär oförmåga att försvara sig mot bakterier, svamp och virus, vilket leder till ökad infektionsbenägenhet. Infektionerna blir många gånger långdragna med följdsjukdomar. Det finns ett 100-tal olika varianter av PID definierade på WHO:s lista.

PIO arbetar för att fler personer ska få tidig diagnos och likvärdig vård av hög kvalitét oavsett var man bor. PID är en osynlig och relativt okänd sjukdom vilket orsakar långa diagnostider och höga mörkertal.

Vård, utbildning, arbete och socialförsäkringar är prioriterade områden. PIO bevakar viktiga samhällsfrågor och för gruppens talan, och tror även att ju mer man själv vet om sin sjukdom och vilken hjälp man kan få i samhället desto större möjlighet har man till en bra livskvalité.

Därför erbjuder PIO sina medlemmar utbildning, information, stöd och möjlighet att träffa andra i samma situation. Som PIO-medlem får man även tidningen PIO-bladet tre gånger per år och har möjlighet att delta vid PIO:s informationsträffar, läger och möten.

PIO är en rikstäckande organisation med sex läns-/lokalavdelningar. Vi är medlem i det internationella samarbetsorganet IPOPI (International Patient Organization for Primary Immunodeficiencies).