Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet är en paraplyorganisation för de lokala patientföreningarna.

Post- och besöksadress: Barks väg 14, 170 73 Solna
tel: 08-655 44 30
e-post: kansli@prostatacancerforbundet.se
webb: Prostatacancerförbundet

Verksamheten i patientföreningarna syftar till att stödja av sjukdomen drabbade män och deras anhöriga för att förbättra deras livskvalitet (psykosocialt stöd) samt att utifrån patientperspektivet informera om sjukdomen, behandlings-alternativ, biverkningar med mera för att på så sätt öka medlemmarnas kunskaper men också öka allmänhetens medvetenhet om sjukdomen och betydelsen av tidig upptäckt.

De första patientföreningarna bildades för tio år sedan. I dag finns 26 patientföreningar i landet.

Prostatacancerförbundet samordnar patientföreningarnas kontakter med myndigheter, bidragsgivare och vårdens företrädare.

Prostatacancerförbundet verkar för införande av allmän hälsoundersökning av män (screening) för tidig upptäckt av prostatacancer. För att möjliggöra detta krävs bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt utökade behandlingsresurser.

Medlemstidningen Prostatanytt  utkommer med fyra nummer/år.