RG Aktiv Rehabilitering

Postgången 34C
171 45 Solna

08-54 54 72 00
kansliet@rgaktivrehab.se

Att leva med en fysisk funktionsnedsättning kan upplevas som begränsande, orättvist och hopplöst, framför allt om orsaken är en traumatisk skada mitt i livet.

Att bli så självständig som möjligt är inte bara målsättningen med rehabilitering, det är dessutom en grundläggande rättighet. Vistelser på sjukhus, rehabiliteringar och habiliteringar kan förbättra situationen men det kan vara svårt att lära sig bemästra de utmaningar man möter i vardagen.

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, fullt av möjligheter. Vi arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen och lär vuxna och barn hur de kan leva ett rikt och inspirerande liv genom vår metod Aktiv Rehabilitering.

I princip all RG:s verksamhet sker som ett komplement till sjukvården genom att vi rehabiliterar individer och utbildar personer inom professionen kring vår målgrupp. Vi sprider även kunskap och information till allmänheten genom våra aktiviteter.

RG Aktiv Rehabiliterings hemsida