Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB finns till för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning samt deras familjer. Hos DHB tror vi inte att ensam är stark, vi är en organisation av och för familjer. Kommunikativa funktionshinder är inte en persons problem utan allas utmaning. DHB ser till hela familjens behov och intressen under barnets väg från förskolan till arbetslivet.

Besöks- och postadress:
Fabriksgatan 54A
702 23 Örebro
Telefon: 019 – 17 08 30
Text: (ange 019122146*) 019-19 68 90
E-post: kansliet@dhb.se
webb: Riksförbundet DHB