Riksförbundet för ME-patienter

RME:s uppdrag är att förbättra för patienter med sjukdomen ME/CFS (diagnoskod WHO-ICD G93.3) genom att sprida information om sjukdomen till medlemmar, politiker, myndigheter, media och samhället i stort. Vi arbetar för att ME/CFS-sjuka i hela landet ska kunna få tillgång till landstingsfinansierad vård och för att det ska bedrivas mer forskning om sjukdomen.

Besöks- och postadress: Malmgårdsvägen 63 A
116 38 Stockholm

Telefon: 070-284 47 79

E-post: info@rme.nu

Riksförbundet för ME-patienters hemsida

 

Riksförbundet för ME-patienter är en partipolitisk och religiöst obunden patientorganisation. Våra medlemmar är personer drabbade av ME/CFS, anhöriga och personer intresserade av de frågor vi driver. RME bedriver även stödverksamhet för medlemmarna och deras anhöriga och har ett gott samarbete med läkare, specialister och forskare på området, nationellt och internationellt.