Riksförbundet HjärtLung

 

Besöksadress: Wollmar Yxkullsgatan 14, 1tr
118 50 STOCKHOLM

tel: 08-556 062 00
e-post: info@hjart-lung.se
webb: Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla människor med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet.  Det gör vi genom att informera och utbilda, opinionsbilda gentemot politiker och beslutsfattare inom vården, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja patientvald forskning, samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar.

Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och sociala stöd som våra föreningar erbjuder runt om i landet, genom sina träffar och aktiviteter. Allt vårt arbete ryms inom vår vision, att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Vår värdegrund är allas lika värde. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Förbundskansliet ligger i Stockholm.

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största funktionshinderorganisationer och har verkat sedan 1939. I dag är vi över 35 000 medlemmar, 141 lokalföreningar och 21 länsföreningar. Vi har sex medlemsorganisationer, det vill säga patient- och intresseorganisationer för en särskild diagnos, knutna till oss.