Riksförbundet HjärtLung

Förebygger hjärt- och lungsjukdomar, förbättrar livsvillkoren för hjärt- och lungsjuka och effektiviserar eftervården.

Besöksadress: Wollmar Yxkullsgatan 14, 1tr
118 50 STOCKHOLM
tel: 08-556 062 00, fax: 08-668 23 85
e-post: info@hjart-lung.se
webb: Riksförbundet HjärtLung

En halv miljon svenskar har en hjärt- eller lungsjukdom. Över 50 000 dör årligen – majoriteten i hjärtinfarkt. Det mesta talar för att antalet lungsjuka kommer att öka – främst på grund av tobaksrökning och miljöföroreningar.

Hjärt- och lungsjuka har ett osynligt handikapp som omgivningen kan ha svårt att förstå. Till exempel har kyla, blåst eller alltför stark värme en negativ påverkan som inte alltid syns utanpå. Smärta, medicinering och rädsla för återfall kan göra att hjärt- och lungsjuka avstår från resor eller möten. Risken för social isolering är stor.

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att förebygga återfall genom att sprida kunskap om vikten av att sluta röka, undvika stress, äta sunt och motionera mer. Förbundet verkar också för att få bra eftervård, medicin och tekniska hjälpmedel. Förbundets Hjärt & Lungskola kompletterar sjukvårdens rehabilitering. Här får hjärt- och lungsjuka, tillsammans med anhöriga, chans att delta i motionsverksamhet, samtalsgrupper, kostcirklar, hjärt-lungräddning, rökavvänjning, stresshantering och föreläsningar.

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största funktionshindersorganisationer med 156 lokalföreningar indelade i 21 distriktsföreningar. Organisationens mål är att alla hjärt- och lungsjuka ska få en effektiv eftervård. Förbundet bildades 1939 och ger ut medlemstidningen Status.