Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet är ett funktionshindersförbund som arbetar för dem som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar, samt deras anhöriga.

Post- och besöksadress: Hantverkargatan 3 G, 112 21 Stockholm
tel: 08-545 559 80, fax: 08-545 559 81
e-post: office@schizofreniforbundet.se
webb:Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för att nå konkreta resultat som kommer personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga till del i vardagen. Vårt mål är att alla som drabbas av schizofreni eller någon annan psykossjukdom ska bemötas med samma respekt för sin integritet och sitt människovärde som alla andra i samhället.

Som medlem kan du få information och hjälp, bland annat i juridiska ärenden.  I våra lokalföreningar kan du träffa både anhöriga och dem som själva drabbats av psykossjukdomar. Genom att vara medlem i Schizofreniförbundet kan du vara med och påverka samhället, både på lokalnivå och på riksnivå.

Förbundet arbetar för:
– Ökad kunskap om psykossjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar
– En högkvalitativ vård och rehabilitering utifrån individens behov och förutsättningar
– Att personer med psykiska funktionshinder får det stöd och den service de behöver
– Att  de drabbades rättigheter, och deras anhörigas rättigheter, uppmärksammas och tas tillvara

Schizofreniförbundet bildades 1987 och har cirka 60 lokala föreningar i hela Sverige. Vi arbetar även på europanivå genom medlemskap i EUFAMI.