Sköldkörtelförbundet

Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer som lever med sköldkörtelsjukdom och deras anhöriga samt närstående.

Vi har funnits sedan 1993 och blev ett riksförbund 2017. Vi arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter samt för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Patientlagen (2014:821).

Sköldkörtelförbundet
Box 5292
102 46 Stockholm

e-post: info@skoldkortelforbundet.se

webb: Sköldkörtelförbundet

En halv miljon svenskar lever med sköldkörtelsjukdom. Sköldkörtelförbundet är en patientorganisation och en röst för alla de drabbade gentemot vården, forskningen och samhället. Sköldkörtelförbundet arbetar för ökad kunskap, individanpassad vård och ett friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom.

De viktigaste målen är:
• Att sköldkörtelvården ska bygga på aktuell kunskap.
• Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha rätt till en individanpassad behandling.
• Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha möjlighet till specialistvård (träffa en endokrinolog specialiserad på sköldkörtelsjukdom).
• Etablerande av kliniska forsknings- och kompetenscentra med specialistmottagning (sköldkörtelkliniker) för sköldkörtelrelaterade besvär.
• Ökad forskning på sköldkörtelområdet.
• Framtagande av nationella riktlinjer eller nationella vårdprogram samt ett kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdom.