Stamningsförbundet

Ett förbund av och för personer som stammar i alla åldrar, anhöriga och närstående samt yrkesfolk som sprider kunskap om stamning.

Besöksadress: Kampementsgatan 14, 115 38 Stockholm
tel: 072-713 31 65, fax: 08-720 66 09
e-post: kansliet@stamning.se
webb: Stamningsförbundet

Stamning kan variera från mjuka omtagningar av ord till avbrott/blockeringar i talet. Stamning kan ge upphov till dålig självkänsla, ångest och talrädsla. Fler män än kvinnor drabbas. Fyra procent av alla barn drabbas av stamning. Hos knappt en procent av världens vuxna befolkning blir stamningen ett livslångt handikapp.

Stamningsförbundet arbetar för att sprida information om stamning och åstadkomma ett bättre bemötande. SSR samarbetar med politiker inom stat, kommun och landsting, kämpar för inrättande av fler logopedtjänster i landet och för att få till stånd schemalagd undervisning om stamning inom bland annat vård- och läraryrken. SSR främjar forskning om stamning.

Stamningsförbundet  består av 17 länsföreningar som arbetar med föreläsningar, talträningskurser, lägerveckor samt barn- och ungdomsverksamhet. Föreningarna arbetar också med uppsökande verksamhet och lägger vikt vid god medlemsvård.

Medlemskap i Stamningsförbundet ger tillgång till sociala kontakter med andra som vet vad stamning innebär. Genom förbundets tidskrift KommUNIKation informeras medlemmar om aktuell forskning och stamningsterapier.