Stamningsförbundet

Stamningsförbundet är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att förbättra
situationen för personer som stammar. Vi finns för dig som stammar, är anhörig, är behandlare, och
för dig som av annan anledning har ett intresse av stamning.

Besöksadress: Kampementsgatan 14, 115 38 Stockholm
tel: 072-713 31 65
e-post: kansliet@stamning.se
webb: Stamningsförbundet

Stamning kan variera från mjuka omtagningar av ord till avbrott/blockeringar i talet. Stamning kan även vara dold och är inte alltid hörbar för omgivningen. Nyckfullheten runt stamning kan skapa en talrädsla och osäkerhet i vissa talsituationer, men stamning behöver inte vara ett hinder för en god kommunikation.

Ungefär en procent av världens vuxna befolkning stammar, varav fler män än kvinnor, och fyra procent av alla barn.

Stamningsförbundet arbetar för att sprida information om stamning och åstadkomma ett bättre bemötande. Förbundet samarbetar med politiker inom stat, landsting och kommun, arbetar för inrättande av fler logopedtjänster i landet, inte minst i skolor, och för att få till stånd schemalagd undervisning om stamning inom bland annat vård- och läraryrken. Vi främjar forskning om stamning och anordnar läger för barn och ungdomar.

Stamningsförbundet består av lokalföreningar som arbetar med föreläsningar, talträningskurser, samt barn- och ungdomsverksamhet. Föreningarna arbetar också med uppsökande verksamhet, intressepolitik och lägger vikt vid god medlemsvård.

Medlemskap i Stamningsförbundet ger tillgång till sociala kontakter med andra som vet vad stamning innebär, samt möjlighet att delta på förbundets aktiviteter. Vi publicerar regelbundet ett digitalt nyhetsblad med det senaste om förbundet, föreningarna, forskning och internationella nyheter.