Svenska Downföreningen

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.

Adress: Linnégatan 75, 114 60 Stockholm
Telefon: 08-730 4825
E-post: info@svenskadownforeningen.se
Webb: Svenska Downföreningen

Vision
Svenska Downföreningen tror på alla människors potential och lika värde. Vi strävar efter ett samhälle där människor med Downs Syndrom är jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande utifrån var och ens individuella förutsättningar. Med rätt förutsättningar i form av stöd från ett upplyst och engagerat samhälle kan personer med Downs Syndrom leva fullvärdiga liv och bidra till samhällets utveckling.

Våra målområden

  • Öka kunskapen om Downs syndrom
  • Samhällspåverkan
  • Främja forskning och utveckling
  • Engagerade medlemmar
  • En stark organisation

Föreningen är ideell och rikstäckande med 12 lokala avdelningar.

Varje år föds omkring 140 barn med Downs syndrom i Sverige, vilket motsvarar ett barn på 650 födslar. En person med diagnosen Downs syndrom är först och främst en individ med unika kvaliteter och med samma grundläggande behov som alla andra människor: att bli älskad, att klara av, att få ge, att höra till.

Svenska Downföreningen driver Rocka sockorna-kampanjen. Att rocka sockorna är enkelt. Det enda du behöver göra är att ta på dig två olika strumpor den 21/3. På så sätt hyllar du olikheter samt slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. Vi rockar sockorna den 21/3 eftersom Downs syndrom innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21. Kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra.

Att rocka sockorna innebär alltså att vi alla ”rockar våra kromosomer”. Med kraft och glädje lyfter vi fram våra unika förutsättningar, för att ge samhället en chans att se och stötta utvecklingen av alla människors fulla potential.