Svenska Epilepsiförbundet (SEF)

Informerar allmänhet och myndigheter om epilepsi, arbetar för en förbättrad vård och behandling för personer med epilepsi, motverkar fördomar om epilepsi samt påverkar samhällsplaneringen.

Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Landsvägen 20A 4 tr. Sundbyberg
tel: 070-629 41 06
e-post: info@epilepsi.se
webb: Svenska Epilepsiförbundet (SEF)

Svenska Epilepsiförbundet är en intresseorganisation för personer med epilepsi, deras anhöriga och personer som kommer i kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet eller sjukvården. Våra medlemmar utgörs av personer som själva har epilepsi eller som vill stötta oss i vårt arbete.

Tillsammans vill vi öka kunskapen och informera om epilepsi till allmänheten och i samhället, motverka fördomar om epilepsi, påverkar samhällsplaneringen och främja en bättre epilepsirehabilitering.

Epilepsi är beteckningen på en tillfällig störning i hjärnans funktioner. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet – hos vem som helst. Det finns minst 81 000 personer i Sverige som har epilepsi och som ibland under oprovocerade eller kända utlösande förhållanden får epileptiska anfall.