Svenska Epilepsiförbundet (SEF)

Informerar allmänhet och myndigheter om epilepsi, arbetar för en förbättrad vård och behandling för personer med epilepsi, motverkar fördomar om epilepsi samt påverkar samhällsplaneringen.

Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Landsvägen 20A 4 tr. Sundbyberg
tel: 08-669 41 06
e-post: info@epilepsi.se
webb: Svenska Epilepsiförbundet (SEF)

Epilepsi är beteckningen på en tillfällig störning i hjärnans funktioner. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet – hos vem som helst. Det finns minst 60 000 personer i Sverige som har epilepsi. Det innebär att de då och då kan få epileptiska anfall.

Det finns olika typer av anfall och de kan komma olika ofta. En del människor får ett par anfall under hela livet andra har flera anfall varje dag. Anfallens utseende kan variera mycket, alltifrån att personen blir frånvarande några sekunder till ett anfall där man får kramper och blir medvetslös.

Personer med epilepsi kan medicinera med läkemedel under lång tid, ibland under hela livet. Det minskar risken för anfall, men botar inte den skada som är orsak till anfallen. Många blir dock anfallsfria genom medicineringen. En annan viktig del av behandlingen är information om epilepsi, både till den som har anfall och till personer i omgivningen.

Som medlem i Svenska Epilepsiförbundet får du information och stöd. De lokala föreningarna ger föräldrar, ungdomar och vuxna med epilepsi stöd för att bryta isolering, minska överbeskydd och öka självkänslan etc. Medlemmarna får informationsmaterial, försäkringar och möjligheter att delta i utbildningar och konferenser. Som medlem får du också tidskriften Svenska Epilepsia. Svenska Epilepsiförbundet bildades 1954 och har ett 30-tal lokalföreningar.