Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet vill öka kunskapen om tvångssyndrom som inkluderar både tvångshandlingar och tvångstankar. OCD är det internationella namnet på tvångssyndrom, Obsessive Compulsive Disorder.

Post- och besöksadress: Svalövsvägen 1, 121 53 Johanneshov
tel/fax: 08-628 30 30.
e-post: info@ocdforbundet.se
webb: Svenska OCD-förbundet 

Tvångstankar är återkommande, ihållande tankar, impulser eller fantasier. De upplevs som inkräktande, meningslösa och orsakar kraftig ångest.

Som drabbad av tvångssyndrom (OCD) lever man ett liv med försämrad livskvalitet. När det är som svårast går nästan all energi åt till sjukdomen. Människor som lider av OCD tiger ofta om sina problem. Man söker vård för andra problem.

Det viktigaste är att öka kunskapen hos allmänheten, men även hos de personer som de drabbade möter inom vården. Förbundets arbete går ut på att informera om modern, effektiv behandling, ordna föredrag i radio och TV samt bygga upp lokalavdelningar och föreningar. En viktig del består av att förmedla kontakter mellan medlemmar, kontakter till legitimerade beteendeterapeuter samt till specialister i psykiatri.

Förbundet bildades 1989 och har 11 lokalföreningarnasom också tjänar som regionala föreningar.

Svenska OCD-förbundet är medlem i GAMIAN (Global Association of Mental Illness Advocacy Networks). Det är en världsomspännande intresseförening för människor med OCD och andra liknande psykiska problem.

Medlemstidningen Nytt om OCD kommer ut med 4 nummer/år.