Tandhälsoförbundet (TF)

Arbetar för en säker tandvård och ger stöd till personer som skadats av tandlagningsmaterial. Förbundet informerar politiker, vårdgivare och allmänhet om problem och skadeverkningar av tandvårdsmaterial.

Post- och besöksadress: Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)
webb: Tandhälsoförbundet (TF)

TF har under drygt 25 års verksamhet fått kännedom om tiotusentals fall av allvarliga biverkningar av tandlagningsmaterial, främst amalgam. Tandlagningsmaterial klassificeras som medicintekniska material och undandras därigenom i realiteten all säkerhetskontroll värd namnet.

Biverkningar från amalgam och andra material kan vara onormal trötthet, yrsel, huvudvärk, led- och muskelvärk, oroligt hjärta, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, oro och nervositet. Inom vården leder dessa symtom till allehanda diagnoser och symtominriktade behandlingar.

TF ger sakkunnig information som kan leda till framgångsrika åtgärder, socialt stöd och en förbättrad situation. I tidningen TF-bladet ger förbundet information om forskning, lagar och rättigheter, mediciner, vitaminer och näringsämnen som skyddar mot sjukdomar och miljöfaktorer. TF:s påverkansarbete har medverkat till att riksdagen beslutat att ta bort amalgam från subventionerade lagningsmaterial och att de som drabbats skall få vård och utbyte enligt sjukvårdens taxor.

Som medlem i TF får du allsidig och nyttig information. Kunskap ger dig starkare ställning inom vården. Du ökar dina möjligheter att förbättra din och dina anhörigas situation och att undvika framtida problem av tandlagningsmaterial. Ju fler medlemmarna är desto större möjligheter har TF att påverka.