Omvärlden knackar på – öppnar vi dörren?

Den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling

Den internationella funktionshinderdagen den 3 december uppmärksammas varje år över hela världen med lite olika infallsvinklar. I år, 2011, arrangerade Handikappförbunden, Nordens Välfärdscenter och Nordiska handikappolitiska rådet en eftermiddag kring den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling som rör tillgänglighet och diskriminering.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett styrande dokument som påverkar hela världen. EU-direktiv styr till stora delar svensk lagstiftning. På senare år har EU arbetat med att koppla standardisering till lagstiftning för att på sikt motverka diskriminering och skapa ett tillgängligare samhälle. Sedan 2008 har Norge en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Hur påverkar allt detta den svenska funktionshindersrörelsen?