Press: Alla kvinnor måste skyddas från våld

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar i högre grad än kvinnor utan funktionsnedsättning att utsättas för våld och övergrepp. Trots det saknas ofta funktionsrättsperspektivet i samtal om vad som behöver göras, kunskapsläget brister när det gäller utsattheten och konkreta åtgärder och insatser för att systematiskt förhindra våld saknas.

”Det är ett problem att små tillfälliga nedslag görs i arbetet för att motverka våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och att perspektivet inte kommer in i det systematiska arbetet för att motverka våld. Ett annat är att nödvändig statistik saknas. Utvecklingen av våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning behöver kunna följas genom statistik och indikatorer. Det saknas idag vilket bidrar till att utvecklingen på området släpar efter,” fortsätter Marie Sten.

Dock vet vi att en kvinna med funktionsnedsättning – oavsett diagnos – inte kan räkna med att få plats på ett skyddat boende. Redan 2014 uttryckte FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning oro över det våld kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för och över den låga andel skyddade boenden som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kommittén rekommenderade Sverige att bättre identifiera våldet, att det stöd som fordras finns tillgängligt och att frågan tas upp i utbildningar för personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, skola, polis och rättsväsende.

”Trots kritiken från FN har inte mycket hänt. Staten måste ställa krav på att skyddade boenden måste vara tillgängliga och ha kompetens för att möta alla våldsutsatta kvinnor i behov av hjälp. Det är svårsmält att så lite görs för en stor grupp kvinnor som lever med ökad risk att utsättas för våld. Det här borde vara en prioriterad fråga”, avslutar Marie Sten.

Ta del av pressmeddelandet i Newsmachines pressrum.

Presskontakt
Annica Nilsson, Intressepolitisk utredare, annica.nilsson@funktionsratt.se, 08-546 404 24, 076-697 80 55
Mikael Klein, Intressepolitisk chef, mikael.klein@funktionsratt.se, 070-480 71 66