Press: Begränsa inte SVT:s möjlighet att publicera text

Idag adresserar Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och Synskadades Riksförbund kulturminister Parisa Liljestrand om de krav som framförts av Tidningsutgivarna på en begränsning av SVT:s publicering av text. ”En begränsning av SVT:s möjligheter att publicera skriven text digitalt skulle innebära en allvarlig inskränkning av tillgängligheten och därmed av yttrandefriheten och demokratin. Det skulle även riskera att skapa ett större utanförskap för personer med funktionsnedsättningar.”, är vårt gemensamma budskap. Läs vårt pressmeddelande nedan. 

Läs skrivelsen i sin helhet

Frågan om SVT:s textpubliceringar är särskilt viktig inför den utredning som snart ska tillsättas av Public service inför de nya sändningstillstånden som sträcker sig mellan 2026-2033. Innan jul ska direktiven sättas och samtliga undertecknare har i olika sammanhang framfört våra medskick inför utredningen.

Tillsammans representerar vi 20 procent, cirka 2 miljoner människor i Sverige som lever med funktionsnedsättning. En av hörnstenarna i den svenska funktionshinderspolitiken och i FN:s funktionsrättskonvention är att tillgänglighet och universell utformning ska genomsyra hela samhället. Tillgänglighet är en absolut förutsättning för rätten till yttrandefrihet och för demokratin.

Många av oss är storkonsumenter av public service och för många är public service en primär och viktig informationskälla, inte minst vad gäller nyheter.

Exempelvis tar många personer med synskada del av nyheter i form av text via SVT nyheter-appen eftersom den har en relativt god tillgänglighet för målgruppen. Dagstidningarnas tillgänglighet varierar däremot mellan olika tidningar. Och för hörselskadade är utbudet i text helt oumbärligt för att ta del av nyhetsförmedlingen, där sändningar och klipp inte alltid textas.

Vår bestämda uppfattning är slutligen att ett starkt och tillgängligt nyhetsutbud är viktigt. Att det inte utgör ett hot mot den fria mediemarknaden, utan tvärtom stärker nyhetsintresset och därmed gynnar alla nyhetsaktörer.

Nicklas Mårtensson
Generalsekreterare
Funktionsrätt Sverige

Mattias Lundekvam
Förbundsordförande
Hörselskadades Riksförbund

Niklas Mattsson
Förbundsordförande
Synskadades Riksförbund

Läs pressmeddelandet hos ViaTT