Press: Bra första steg men mer behövs för att undanröja fattigdomen

Idag lämnar Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS sina förslag till regeringen. Funktionsrätt Sverige har deltagit i utredningen och välkomnar förslagen, men ser fortsatt utmaningar för den institutionella fattigdomen.

– De flesta som bor i gruppbostad eller annat särskilt boende lever i livslång fattigdom. Utredningens förslag om ett nytt statligt stöd för boendekostnader är ett steg i rätt riktning och kan utjämna en del av skillnaderna mellan olika kommuner som idag hanterar detta på olika sätt. Men mer behövs för att undanröja fattigdomen kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Närmare 30 000 personer som tillhör LSS personkrets bor idag i särskilt boende. Hyran är ibland väldigt hög eftersom gemensamma utrymmen påverkar hyran. De flesta boende saknar möjlighet att få en arbetsinkomst och lever på mycket låga försörjningsnivåer hela livet. Möjligheten att välja bostad eller påverka sin ekonomiska situation är i princip obefintlig.

– Många försörjs i praktiken av anhöriga, de som har anhöriga vill säga, påpekar Elisabeth Wallenius. Det här är en bortglömd grupp, de allra fattigaste som inte har några möjligheter att förändra sin livssituation. Utredningens förslag leder förhoppningsvis till en del förbättringar, men många utmaningar återstår för att utrota den institutionella fattigdomen i Sverige, avslutar Elisabeth Wallenius.

 

Presskontakt:

Annica Nilsson, tf pressekreterare

Elisabeth Wallenius, ordförande

Mikael Klein, intressepolitisk chef, expert i utredningen

 

Länk till pressmeddelandet hos Pressmachine