Press: Corona har blottat och fördjupat sprickorna i välfärden

Funktionsrätt Sveriges Novusenkät visar att livssituationen för många personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har påverkats på ett genomgripande sätt under coronapandemin. ”Enkäten bekräftar det som vi har sett under den här tiden, nämligen att samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom inte är stabilt, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. De brister vi såg före pandemin, har fördjupats och förvärrats under det senaste halvåret.”

Under sommaren genomförde analys- och undersökningsföretaget Novus en enkät på uppdrag av Funktionsrätt Sverige med syftet att undersöka hur personer med funktionsnedsättning själva eller nära familjemedlem/närstående till person med en funktionsnedsättning har upplevt de senaste månaderna under den pågående Corona-pandemin.
Målgruppen i enkätundersökningen har en täckning på nära hälften bland allmänheten i åldern 18-79 år. Det handlar alltså om cirka 3,5 miljoner människor, som delar de erfarenheter som det ges uttryck för i enkätsvaren.

Exempelvis

  • Hälften av de svarande uppger att de påverkats negativt av rekommendationerna för att undvika smittspridning. Många upplever ökad isolering och ensamhet.
  • 1 av 3 har upplevt att vårdinsatser som inte är kopplade till covid-19, har ställts in eller skjutits upp.
  • Drygt 4 av 10 av de som studerar, upplever att deras utbildning påverkats under pandemin.
  • 1 av 3 av de som förvärvsarbetar har stannat hemma från sitt arbete för att skydda sig själva eller en närstående från smitta.
  • 1 av 5 anger att deras privatekonomi påverkats negativt under pandemin.

Läs Novus enkätrapport i sin helhet och Funktionsrätt Sveriges kommentarer till resultaten.