Press: Funktionsrätt saknas i budgeten

Funktionsrättskonventionen har varit gällande i Sverige i 10 år. Trots det lyser perspektivet med sin frånvaro i budgeten som regeringen presenterade igår. ”Det är talande att begreppet universell utformning, som enligt den nya funktionshinderpolitiken ska vara vägledande för samhällets utformning, knappt nämndes i budgeten”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Under senare år har funktionsrättsrörelsen vid upprepade tillfällen uppmärksammat regeringen på de ökande klyftorna i samhället mellan de som arbetar och de som aldrig kan arbeta, vi har visat både de samhällsekonomiska och de individuella förlusterna av neddragningar inom personlig assistans och övriga LSS-insatser och vi har poängterat Sveriges åtagande när det gäller inrättandet av en MR-institution som ska övervaka hur mänskliga rättigheter efterföljs i landet.

”Budgeten är en besvikelse i alla dessa frågor”, kommenterar Elisabeth Wallenius.

Det är anmärkningsvärt, när Sverige redan den 1 oktober ska svara på frågor till FN om efterlevandet av Funktionsrättskonventionen. Höstbudgeten blir ännu ett bevis på att regeringen inte tar sina åtaganden om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning på allvar.

”Vi hoppas på förtydliganden när det gäller funktionsrättsfrågorna och hoppas att regeringen följer intentionen att låta den universella utformningen av samhället visa vägen, avslutar Elisabeth Wallenius. Nyckeln är att göra rätt från början och skapa ett samhälle för alla. Ingen skattekrona ska gå till sådant som stänger människor ute.”

Läs pressmeddelandet på MyNewsdesk