Press: Funktionsrätt Sverige och HRF ”Vi vill inte se fler inskränkningar i SVT:s textutbud”

20 procent, ca 2 miljoner människor i Sverige lever med funktionsnedsättning. Många är storkonsumenter av public service och för många är public service en primär och viktig informationskälla.

Tillgänglighet är en absolut förutsättning för rätten till yttrandefrihet och för demokratin. För att kunna yttra sig i olika frågor, förstå samhället och samtiden och kunna göra informerade val är tillgången till allt innehåll på alla plattformar en förutsättning.

SVT:s nyhetsutbud är en mycket viktig källa till nyhetsförmedling för alla grupper i samhället, både nationellt och lokalt. Om andelen text begränsas omöjliggörs också SVT:s uppdrag att leverera en saklig och opartisk nyhetsrapportering i allmänhetens tjänst.

”Public Service har dessutom ett långt bredare uppdrag än att bara förmedla nyheter”, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades riksförbund, HRF.

Argumentet att tillgången på nyhetstexter hos SVT skulle inskränka möjligheten att bygga en ”digital läsaraffär” är cyniskt. Många personer med funktionsnedsättning saknar ekonomi för att teckna dyra prenumerationer.

”Det kan inte vara plånboken som ska avgöra om en person har tillgång till nyheter eller inte”, avslutar Nicklas Mårtensson.

Skrivelsen i sin helhet: Kompletterande skrivelse Funktionsrätt Sverige och HRF Utmaningar och möjligheter för public ser

Kontaktpersoner

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

073-928 73 95

Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund

073-917 55 12 (kontakt via sms)