Press: Funktionsrätt Sverige satsar på utbildning för patientföreträdare

Funktionsrätt Sverige har beviljats medel från Vinnova för att inleda arbetet med en utbildning av patientföreträdare som ska verka på systemnivå i framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen heter Patientföreträdare – En strategisk partner i framtidens hälso- och sjukvård.

Projektet finansieras inom ramen för Swelife, ett innovationsprogram med inriktning mot life science och folkhälsa. Utbildningen ska stärka rörelsens arbete för en god och jämlik folkhälsa, som i sin tur ökar det ekonomiska välståndet, och utvecklar Sverige som en life science-nation.

”Det här är välbehövligt och viktigt. Att vi får medel för att inleda arbetet med den här utbildningen är ett steg mot en mer likvärdig hälso- och sjukvård. Vi strävar mot ett partnerskap med hälso- och sjukvården, det behövs om hälso- och sjukvården ska utvecklas i positiv riktning,” säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Genom att fullfölja den planerade utbildningen ska deltagarna få de kunskaper och redskap de behöver i rollen som patientföreträdare i innovations- och beslutsprocesser på olika nivåer inom hälso- och sjukvården.

Bild på Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”För att klara framtidens behov behöver vi fler företrädare som har kunskap och möjlighet att företräda sig själva, sina egna organisationer och andra grupper”, fortsätter Elisabeth Wallenius.

Utgångspunkten är att patienter har unika erfarenheter och perspektiv som kan ge upphov till helt nya lösningar. Att ha med patienternas perspektiv och erfarenheter är en förutsättning för en framgångsrik utveckling av vårdinnovationer. Projektet drivs av Funktionsrätt Sverige, en nationell paraplyorganisation som kan fånga upp de samlade kunskaperna från patient- och funktionsrättsorganisationer. I framtagandet av utbildningen samarbetar Funktionsrätt Sverige med PR-byrån Westander.

Under hösten har Funktionsrätt Sverige också inlett arbetet med att etablera den EU-initierade utbildningsplattformen EUPATI i Sverige. EUPATI syftar till att öka patienters kunskap om och engagemang inom läkemedelsutveckling och behandling på individnivå.

Patientföreträdare – En strategisk partner i framtidens hälso- och sjukvård.

Ta del av pressmeddelandet i Newsmachines pressrum.