Press: Grattis Annika Jyrwall Åkerberg och grattis det nya MR-institutet!

Funktionsrätt Sverige gläds över nyheten att människorättsjuristen Annika Jyrwall Åkerberg valts till ledamot i styrelsen för det oberoende institutet för mänskliga rättigheter som inrättas i Lund vid årskiftet. ”Vi gratulerar både Annika och institutet”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Människorättsjuristen Annika Jyrwall Åkerberg

Funktionsrätt Sverige har från början påpekat vikten av att det ska finnas kunskap om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i styrelsen. Tillsammans med en rad andra organisationer nominerade vi därför Annika Jyrwall Åkerberg till ledamot.

”Annikas kompetens och erfarenhet kommer att göra stor nytta i styrelsen för detta institut som bland annat har uppgift att utgöra den övervakningsmekanism som krävs enligt funktionsrättskonventionen”, säger Elisabeth Wallenius.

Annika Jyrwall Åkerberg har inte bara ovärderliga kunskaper om FN:s funktionsrättskonvention. Annika har fått Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter, hon har arbetat för Barnrättskommittén i Geneve och var även involverad i framtagandet av funktionsrättskonventionen.

Funktionsrätt Sverige har arbetat i många år för att Sverige ska inrätta den övervakningsmekanism, för att främja, skydda och övervaka rättigheterna, som krävs i artikel 33.2 i Funktionsrättskonventionen.

”Institutet har inte de resurser, mandat och oberoende som vi hade önskat, men det är ändå ett stort steg framåt. Jag hoppas att den nya styrelsen blir en blåslampa för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Det behövs!”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Läs Funktionsrätt Sveriges medskick inför inrättande av MR-institutet