Press: Hög tid att satsa på personer med funktionsnedsättning

Regeringen har idag presenterat flera välkomna satsningar för att stärka tryggheten och ekonomin för personer med funktionsnedsättning. Bland annat föreslås garantinivån inom socialförsäkringen höjas med drygt 1000 kr för de som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning på garantinivån. ”Äntligen har den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning kommit på agendan. Vi är positiva till att garantinivån höjs, men utifrån dagens låga nivåer behövs mer. Nivåerna behöver närma sig de lägst avtalade lönerna”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

På senare år har löntagare och ålderspensionärer fått det ekonomiskt bättre och under pandemin har stora medel tillskjutits företag. Personer med funktionsnedsättning med sjuk- eller aktivitetsersättning – en av de grupperna med absolut sämst ekonomi och med inga möjligheter att förbättra den – har däremot levt med högre skatt och otillräckliga ersättningsnivåer. Därför välkomnar vi att regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över indexeringen av garantinivån.

Bild på Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”Idag lever vi med en enorm eftersläpning om vi tittar på hur löneutvecklingen har sett ut under många års tid. Att ha ersättningar som inte följer den leder per automatik till ökade klyftor. Vi ser därför med stor förväntan fram emot den här utredningen och utfallet av den. En rejäl höjning av garantinivån och en indexering mot löneutveckling är nödvändiga förändringar för en acceptabel ekonomi och för att förhindra ökat utanförskap”, fortsätter Elisabeth Wallenius.

Även förslag om att höja taket till bostadstillägget till 7500 kr, att regeringen ska gå fram med förslag från utredningen Stärkt rätt till personlig assistans välkomnas, liksom att regeringen går vidare med att bereda förslag om att det ska bli lättare att få del av sjuk- och aktivitetsersättning.

”Självklart är vi mycket glada över att taket i bostadstillägget föreslås höjas. Även föreslagna ändringar i reglerna om assistans och sjuk- och aktivitetsersättning är steg i rätt riktning.”

 

Ta del av förslaget i Newsmachines pressrum.