Press: Inkluderande mötesplatser i fokus i tävling för gymnasielever

Hur ska en plats utformas för att den ska vara tillgänglig för alla? Och hur kan inkludering skapas genom universell utformning?

Det har elever på Thorildsplans gymnasium utforskat i en tävling som Ikano Bostad arrangerat i samverkan med Funktionsrätt Sverige inom ramen för projektet Rätt från början. I förra veckan var det dags att kora vinnarna.

Vinnande bidrag utmaning Kvadratsmart mötesplats. Ett barn gungar och ett barn leker i avskilda men öppna trärektanglar som står i en park, medan en kvinna sitter på en bänk mellan.Vinnande bidrag utmaning Kvadratsmart mötesplats.

Inför tävlingen fick eleverna en kortare utbildning om funktionsrättsperspektivet och om universell utformning som handlar om att ta hänsyn till den mänskliga mångfalden när samhället utformas. Eleverna fick sedan välja mellan tre uppdrag men med samma mål – att skapa en inkluderande mötesplats som är tillgänglig för alla.

Under arbetet tog flera av eleverna själva kontakt med olika medlemsförbund inom Funktionsrätt Sverige för att få en bild av vilka behov som behöver inkluderas.

– Det är viktigt att de som bygger våra bostäder inkluderar behov och preferenser även hos personer i samhället som annars riskerar att lämnas utanför. Med den här tävlingen ville vi medverka till att nå framtidens arkitekter och bostadsbyggare, så att de får med sig ett funktionsrättsperspektiv när de utvecklar morgondagens tillgängliga boendemiljöer, säger Diana Chafik, projektledare för Rätt från början.

Läs hela pressmeddelandet från Ikano bostad