Press: Skamligt att föreslå ny funkisskatt

Både regeringen och oppositionen säger i sina budgetförslag att de ska ta bort den så kallade ”funkisskatten”. Men i den skuggbudget som i veckan presenterades av M, KD och SD finns förslag som skapar en ny skatteklyfta mellan löntagare/pensionärer och de som har aktivitets- och sjukersättning. ”Den här nya ”funkisskatten” innebär ytterligare ett svek mot många personer med funktionsnedsättning. Vi hoppas att partierna drar tillbaka förslaget”, kommenterar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

Över 260 000 personer i Sverige lever på sjuk- eller aktivitetsersättning. Många får knappt 10 000 kr i månaden och det innan skatten är betald. Det går inte att leva på.

Funktionsrätt Sverige gick ut med ett öppet brev till riksdagens partier den 15 oktober med en uppmaning om att stödja regeringens förslag om höjd nivå i sjuk- och aktivitetsersättningen och att ta bort skatteklyftan mellan de som få sjuk- eller aktivitetsersättning och löntagare/pensionärer.

Nu säger både oppositionen och regeringen att de vill höja nivån i ersättningarna och att den så kallade ”funkisskatten” ska tas bort. Men i den skuggbudget som M, KD och SD presenterade i tisdags finns förslag om ett nytt jobbskatteavdrag som skapar en ny skatteklyfta mellan de som har inkomst från arbete eller pension, och de som har aktivitets- och sjukersättning.

Förslaget innebär att personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ska betala mer i skatt än andra med samma inkomst. Det blir en ny ”funkisskatt” på 1 800 kr per år.

”Vi välkomnar att partierna lyssnat på oss genom att höja nivån i ersättningarna och ta bort den tidigare skatteklyftan”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. ”Men att nu M, KD och SD vill införa en ny ”funkisskatt” visar på en uppfattning om att människor har olika värde. Det kan vi aldrig acceptera. Att inte kunna arbeta på grund av funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom och därför tvingas att leva i fattigdom är inget eget val”, fortsätter Elisabeth Wallenius.

Funktionsrätt Sverige välkomnade tidigare under hösten flera av satsningarna i regeringens budgetmotion som syftar till att stärka tryggheten och ekonomin för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt framhöll Funktionsrätt Sverige att det förutom en rejäl höjning av garantinivån i ersättningarna också behövs en indexering mot löneutvecklingen.

”Vi lever med en enorm eftersläpning om vi tittar på hur löneutvecklingen har sett ut under många års tid. Att ha ersättningar som inte följer den leder per automatik till ökade klyftor”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Läs pressmeddelandet på PressMachine