Press: Socialstyrelsen har lyssnat på oss gällande viktiga prioriteringar

Igår publicerade Socialstyrelsen sina nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. ”Ett nödvändigt dokument i den situation vi befinner oss i”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Vi har inte involverats i arbetet, men ser att Socialstyrelsen tagit hänsyn till våra synpunkter.”

”Vi välkomnar Socialstyrelsens Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Ett nödvändigt dokument i den situation vi befinner oss i, som dock har tagits fram utan vår medverkan. Samtidigt framkommer tydligt att Socialstyrelsen har tagit hänsyn till våra synpunkter; Att prioritering inte får ske utifrån patientens sociala situation eller ställning, eventuell funktionsnedsättning eller utifrån huruvida patienten själv bidragit till att orsaka sitt tillstånd.”

”Om liknande behov av prioriteringar uppstår i framtiden, vill vi inkluderas i samtalet och vi står beredda att samarbeta, för vårdens och samhällets bästa. Vi och våra medlemsförbund är experterna på hur det är att leva med olika diagnoser, avslutar Elisabeth Wallenius”

För ytterligare kommentar ring Elisabeth Wallenius på 070-570 54 48

Läs vårt gemensamma uttalande med Neuro, Reumatikerförbundet samt HjärtLung från den 20 mars