Press: Välkommen utredning för den europeiska tillgänglighetslagen

Äntligen startar arbetet med att införa den så kallade europeiska tillgänglighetslagen. ”Särskilt glädjande är att regeringen valt att lyfta fram upphandling och byggd miljö som en del av uppdraget, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. Vi förväntar oss att våra expertkunskaper får ta plats i denna viktiga utredning.”

Syftet med tillgänglighetslagen är att skapa gemensamma förutsättningar för tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden i EU. Det handlar bland annat om bankomater, banktjänster, e-handel, biljettautomater, e-böcker, telefoner och datorer. Länderna ska införa en marknadskontroll och produkterna ska tillgänglighetsmärkas genom CE-märkning.

Regeringen är tydliga med kopplingen till upphandlingslagen och flera andra tjänster. Men ett direktiv innebär en lägsta nivå, och medlemsländer kan gå längre än det som krävs i direktivet, till exempel när det gäller byggd miljö

”Vi har arbetat på EU-nivå med frågan under många år för ett brett direktiv, som öppnar för att utveckla regelverket för ökad tillgänglighet”, säger Elisabeth Wallenius. ”Här kommer processen med universell utformning, som riksdagen beslutat om, att vara viktig. Att göra alla varor och tjänster tillgängliga från början, gynnar alla och breddar marknaden. Det här innebär en möjlighet för svenska företag att utveckla tillgängliga produkter och tjänster, som fler kan använda och med en marknad i hela EU.”

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 31 maj 2021 för att den svenska lagstiftningen ska hinna vara på plats senast i juni 2022.

Direktivet på regeringens webbplats

Pressmeddelande hos Newsmachine