Press: Var finns våra medlemmar i regeringens arbetsmarknadspolitik?

Funktionsrätt Sverige väntar otåligt på besked från regeringen om vad omställningen av Arbetsförmedlingen kommer att få för konsekvenser.

”I januariavtalet sägs uttryckligen att personer med funktionsnedsättning inte kommer att omfattas av förändringen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. ”Men nu ser det ut som en stor del av den arbetslivsinriktade rehabilitering som Arbetsförmedlingen erbjuder kommer att försvinna. Vi undrar vad regeringen tänker sig istället.”

Funktionsrätt Sverige har länge varit kritiska till den arbetslivsinriktade rehabilitering som Arbetsförmedlingen erbjudit arbetssökande personer med funktionsnedsättning. Huvudskälet till vår kritik är att rehabiliteringen inte leder till arbete för många. Inte desto mindre oroar det oss att merparten av de psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och socionomer som idag arbetar med dessa insatser nu riskerar att sägas upp.

”Det har varit ett viktigt stöd, särskilt som det endast erbjudits av Arbetsförmedlingen”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Vi kan dock konstatera att insatserna inte givit önskad effekt, då personer med funktionsnedsättning fortfarande har en låg sysselsättningsgrad, trots att den svenska arbetsmarknaden aldrig varit så stark som nu.”

Funktionsrätt Sverige hoppas att det tomrum som uppstår kommer att fyllas med något som verkligen leder till jobb för våra medlemmar. Digitala lösningar kommer inte att räcka för att möta behoven.

”Vi väntar på besked om regeringens nya planer för att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Idag är nära 165 000 personer med funktionsnedsättning inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Det är en stor grupp vars kompetens står outnyttjad”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk