Press: Vi välkomnar ett mycket efterlängtat förslag

Att en del grupper med absolut sämst ekonomi har den högsta skatten har vi länge kritiserat. Därför tar vi med glädje emot det förslag som presenteras idag om att skatteklyftan mellan de som arbetar/är ålderspensionärer och de som är i arbetsför ålder men inte kan arbeta och därför har sjuk- och aktivitetsersättning tas bort. ”Vi välkomnar varmt detta länge efterfrågade förslag. Det kommer att göra stor skillnad för många. Det är också en viktig markering som handlar om synen på människor”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Sverige har bekräftat att personer med funktionsnedsättning har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard och ständigt förbättrade levnadsvillkor. Trots det är verkligheten en annan då många är beroende av bidrag från anhöriga eller från kommunens försörjningsstöd. En rapport från Socialstyrelsen visar dessutom att ekonomiskt bistånd blivit allt vanligare.

Bild på Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”Många klarar sig inte på sin aktivitets- eller sjukersättning utan är helt beroende av ekonomiskt stöd. Vi tar därför emot förslaget med öppna armar och hoppas att övriga riksdagspartier ställer sig bakom det. Det borde falla på sin egen orimlighet att en av de grupper med sämst ekonomi och dessutom ingen möjlighet att förbättra den, har den högsta skatten”, fortsätter Elisabeth Wallenius.

Den ekonomiska utsattheten bland personer med funktionsnedsättning har ökat. Enligt en rapport från paraplyorganisationen European Disability Forum (EDF) har risken för fattigdom för personer med funktionsnedsättning ökat snabbast i Sverige jämfört med övriga länder i Europa under 2008–2018. Sverige sticker också ut som det land där den enskildes merkostnader är som högst. Rapporter från våra egna led bekräftar en utsatt ekonomisk situation, exempelvis ”Fångad i fattigdom?” framtagen av Riksförbundet FUB och ”Minuskontot” av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

”Det är mycket som behöver göras. Men det här är ett första steg. I ett nästa steg behöver garantinivån höjas och indexeras mot löneutvecklingen. Det ser vi fram emot”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Fångad i fattigdom?, Riksförbundet FUB

Minuskontot, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Ta del av pressmeddelandet i Newsmachines pressrum.