Press: Vi välkomnar förslagen från Stärkt assistans

Förslagen från utredningen Stärkt rätt till personlig assistans är positiva och medför en starkare rätt till personlig assistans. Nu behöver de också bli verklighet. Eventuell skepsis måste mötas med de vinster som förslagen ger i form av ökad rättssäkerhet och jämställdhet, minskade sjukskrivningar och förbättrade arbetsmöjligheter.

Utredningen lyfter att många med omfattande behov, varav en hög andel är barn, har ramlat ur den personliga assistansen och att rättssäkerheten för barn som behöver personlig assistans är urholkad.

 

”Att nu utredningen föreslår en stärkt rätt till assistans välkomnas. Dagens situation är ohållbar för barn, föräldrar och vuxna som inte får del av den assistans som de behöver och har rätt till enligt internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa”, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige.

Vi välkomnar förslaget som innebär att barn med omfattande medicinska behov ska undantas avdrag för föräldraansvar.

”Det här är ett angeläget förslag som innebär att barn som föds med medicinska komplikationer kan få en bättre start i livet. Men vi ser en risk att det kan mötas av skepsis på grund av kostnadsökningar. Då är det viktigt att kunna se de långsiktiga vinsterna med ökad livskvalitet, jämställdhet, minskade sjukskrivningar och ohälsa som det här förslaget kan medföra. Det är också viktigt att det femte grundläggande behovet åter blir ett grundläggande behov på samma sätt som före 2015”, fortsätter Nicklas Mårtensson.

Utredningen föreslår också att sjukvården ska ges möjlighet att sluta avtal med assistansanordnare om att personliga assistenter ska kunna utföra hälso- och sjukvårdsinsatser, men att ansvaret ska vara kvar hos sjukvårdshuvudmannen.

”Det här innebär att assistansanvändare med ett stort vårdbehov kan få den vården hemma inom ramen för personlig assistans. Detta påverkar också rätten till assistans, om du har stora medicinska behov så kan du ha större möjlighet att få assistans. Det här är mycket positivt”, säger Nicklas Mårtensson

Nu hoppas vi att utredningens förslag snabbt går ut på remiss och att regeringen kan lägga fram en proposition som kan ligga på riksdagens bord före riksdagsvalet i september 2022.

”Stora brister har lagts på bordet, och nu behövs ett snabbt hanterande för alla de som idag inte får den assistans som de behöver. Förslagen skulle ha behövts bli verklighet igår”, avslutar Nicklas Mårtensson.

Ta del av pressmeddelandet i News machines pressrum.