Pressmeddelande: EUPATI Sverige lanserar utbildning för att öka patienters kompetens och kunskap

Funktionsrätt Sveriges projekt EUPATI Sverige har utvecklat en digital utbildning för patienter och företrädare. Den 9 november lanseras utbildningen med panelsamtal och mingel. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson inleder dagen.

Genom att öka patienters och företrädares kompetens, kunskap och delaktighet ökar också patientkraften och möjligheten att påverka. Det är tanken bakom EUPATI Sveriges utbildning.

– Vi vill öka delaktigheten genom att utbilda patienter och företrädare och synliggöra värdet av att utbildade patienter bidrar med sin expertis, som jämlika aktörer i skapandet av god hälsa, säger Cristin Lind projektledare.

Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från patientrörelsen, industrin, akademin och offentliga myndigheter. Deltagarna kommer bland annat öka sina kunskaper om forskning och utveckling av läkemedel, medicinteknik och precisionsmedicin och om läkemedels väg från idé till patient.

Fokuserar på tillståndsprocessen för nya läkemedel

Utbildningen fokuserar också på tillståndsprocessen: Vad krävs för att ett läkemedel ska bli godkänt och eventuellt subventioneras? Det finns även ett avsnitt om patientdelaktighet, mänskliga rättigheter, etik och hur man är delaktig som patient.

Jenny Carlsson, enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som har varit delaktiga i framtagandet av utbildningen säger så här:

– TLV ser att vi som organisation har mycket att vinna på i vårt patientsamverkansarbete om patientrepresentanterna har en djupare förståelse för våra processer och vårt ansvarsområde. Det gör att vi kan gå från information till dialog, vilket vi ser som mycket värdefullt.

EUPATI Sverige ska bilda förening

EUPATI Sverige startade i september 2021 som ett projekt med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Projektet drivs av Funktionsrätt Sveriges och är nu är inne på sitt sista projektår och ska bilda en ideell förening så att EUPATI Sverige kan leva vidare.

– Jag tycker att det är viktigt att EUPATI Sverige finns för att jag som patient ska komma förberedd när jag ska delta i ett projekt. Jag vill lära mig mer, säger en av deltagarna som testat utbildningen.

Länk till utbildningen

Du hittar länken under rubriken Utbildning på EUPATI Sveriges webbplats.

Program för lanseringen den 9 november

Ta del av programmet via EUPATI Sveriges webbplats.

 

OM EUPATI

 

  • EUPATI är en förkortning för European Patients Academy on Therapeutic Innovation, det vill säga, en europeisk patientakademi för hälsofrämjande innovation.
  • EUPATI bildades som ett EU-initierat projekt 2012. Idag drivs EUPATI som en stiftelse med säte i Nederländerna och med 24 nationella plattformar, varav Sverige är en.
  • Huvuduppdraget är att erbjuda utbildning som stärker patienter och patientföreträdare med kunskap och kompetens, så att de kan samverka effektivt med alla aktörer inom utveckling och införande av läkemedel, medicinteknik och kliniska studiers alla faser.
  • Organisationen bedriver även påverkansarbete för att patienter ska bli delaktiga i det arbete som myndigheter och andra beslutsfattande organ bedriver, inom hälsa, vård och omsorg.
  • Syftet är att utbilda patienter så att de kan delta som jämlika aktörer i utveckling av läkemedel på EU-nivå.

Till presskontakter: Kontakta info@eupati.se om du vill bevaka lanseringseventet!

Länk till pressmeddelandet hos ViaTT:
EUPATI Sverige lanserar utbildning för att öka patienters kompetens och kunskap | Funktionsrätt Sverige