Pressmeddelande: Kära partiledare och språkrör

Nu lider Almedalsveckan mot sitt slut och vi vill passa på att summera de partiutfrågningar under rubriken ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna”, som genomförts under veckan. Vi på Funktionsrätt Sverige har en personlig hälsning till er alla, men vill också påminna er om att även om inget parti vinner valet på funktionsrättsfrågor, har alla partier att förlora på att inte ta frågorna på allvar. Nu ser vi fram emot att ni på allvar lyfter funktionsrättsfrågorna i kommande partiledardebatter!

Jonas,

Du kunde ju inte komma till vår partiledarutfrågning i Almedalen, men Ulla Andersson tydliggjorde att ni har en genomtänkt funktionsrättspolitik. Det gläder oss. Men vi hade önskat att ni hade varit en starkare röst mot regeringen under den här mandatperiodens nedmontering av LSS. Vi stödjer er vilja att snabbt genomföra de lagändringar av LSS som krävs för att de tusentals som blivit nekade sin rätt till assistans återfår den. Vi räknar också med att ni kommer att kämpa för att undanröja fattigdomen för de som inte kan arbeta. De som idag tvingas leva på maximalt 9 590 kr före skatt. Varje månad, hela livet. Var femte väljare har någon funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Vi uppmanar dig att lyfta Vänsterpartiets viktigaste funktionsrättsfrågor i kommande partiledardebatter!

Gustav,

Du var den enda av partiledarna som kom till våra utfrågningar i Almedalen och för det vill vi ge dig en stor eloge! Vi uppskattar också ditt erkännande av att nedmonteringen av LSS är ett misslyckande för Miljöpartiet. Ni skulle ha protesterat mer och borde tillsammans med Vänsterpartiet vara en tydligare röst mot Socialdemokraterna. Som utbildningsminister har du verkligen lyft skolfrågorna och tillsammans med oss och andra organisationer lyckats med att genomföra den viktiga läsa-, skriva-, räknagarantin för tidiga insatser. Vi hoppas att resurserna kommer att räcka så att reformen blir verklighet på riktigt. Skolan måste fungera för alla barn och det är samhällets ansvar. Det finns många bra lagar i Sverige, men det är ofta svårt för den enskilde att utkräva sin rätt. Vi hoppas att ni är beredda att ta initiativ till att utreda frågan om Funktionsrättskonventionen kan införas i lag, på liknande sätt som Barnkonventionen nu införs i lag. Glöm inte bort att lyfta funktionsrättsfrågorna i kommande partiledardebatter!

Annie,

Du sällar dig till skaran av partiledare som inte hade möjlighet att komma på vår partiutfrågning under veckan. Det var trist, men nu fick Anders W Jonsson svara på varför Centerpartiet uppfattas som så otydliga när det gäller funktionsrättspolitik.

Och lite tydligare blev det kanske. Vi gläds åt att Centerpartiet vill genomföra en snabb lagändring av LSS för att säkra den personliga assistansen för de som behöver. och att ni inte ser något behov av kostnadstak för LSS. Ni är också tydliga med att ni vill ha ett statligt huvudmannaskap, men förvånande nog tycker ni att tvåårsomprövningen ska finnas kvar. Det tycker vi är fel eftersom det skapar en stor oro. Det låter också som om ni vill satsa på att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete, men är nyfikna på om ni har några andra idéer än att även personkrets 3 (i LSS) ska få rätt till daglig sysselsättning. Ni borde alliera er starkare med Liberalerna och Kristdemokraterna för att få med er Moderaterna i funktionsrättspolitiken. Och Annie, var femte medborgare behöver veta hur de ska rösta. Se nu till att tydliggöra era ståndpunkter i funktionsrättsfrågorna i partiledarutfrågningarna fram till valet!

Jan,

Liberalerna är en tydlig och stark röst i funktionsrättsfrågor. Synd att du själv inte kunde delta i våra utfrågningar i Almedalen, men Bengt Eliasson gav klara besked om ert ambitiösa funktionhinderspolitiska program. Vi hoppas att ni har kraft nog att också hålla kvar er linje i regeringsförhandlingar och inte pruta bort dem för andra frågor ni vill genomdriva. Men vi är oroliga över er syn på inkludering i skolan. Ni säger att inkluderingen gått för långt, vi säger att arbetet knappt påbörjats. Vi hoppas ni tänker till och satsar på en inkluderande skola som erbjuder en tillgänglig och flexibel lärmiljö – för alla elever – i enlighet med Skollagen och FN:s funktionsrättskonvention.

Och hur tänker ni när det gäller att stärka patientens rättigheter i Sverige? Se nu till att ta stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna för att få ut Moderaterna på banan när det gäller funktionsrättsområdet. Verkliga reformer har drivits igenom när det funnits en stark socialminister, vi hoppas att Liberalerna har en lämplig kandidat!

Ulf,

Vi blev besvikna, men inte så förvånade över att du valde att inte medverka på våra partiutfrågningar i Almedalen. Vi tror att du kanske kunnat lära dig ett och annat. Ni driver er politik under parollen Lika för alla – Rättigheter, Skyldigheter, Möjligheter”, men verkar inte räkna in personer med funktionsnedsättningar. Ni är på tok för tysta i funktionsrättsfrågor. Ann-Britt Åsebol gjorde ändå sitt bästa för att svara på våra frågor. Tyvärr kunde hon inte ge några klara besked, varken när det gäller er syn på kostnadstak eller huvudmannaskap i LSS. Det verkar som om Moderaterna ”outsourcat” de sociala frågorna till de andra allianspartierna. Det duger inte. Även ni behöver jobba på sin socialpolitiska profil. Lag och ordning kan inte vara det politiska svaret på alla problem. Personlig assistans är social innovation, en frihetsreform för många och dessutom samhällsekonomiskt effektivt. Behoven hos personer med omfattande funktionsnedsättningar kommer inte att försvinna, utan alltid finnas där, även under en M-ledd regering. Som du vet har LSS seglat upp som en het valfråga, inte bara på grund av nedskärningarna utan också därför att det är en symbolfråga för hur vi ser på alla människors lika värde i Sverige. Och det berör ju varje väljare. Inget parti vinner valet på funktionsrättsfrågorna, men varje parti som ignorerar frågorna riskerar förlora stort!

Ebba,

Det blev din partikollega Acko Ankarberg, som fick representera Kristdemokraterna på vår partiutfrågning i Almedalen. Det gjorde hon bra. Ni har länge haft ett engagemang i funktionsrättsfrågor och varit ett av de partier som högt sin röst mot de senaste årens oacceptabla nedskärningar av LSS. Därför är det särskilt olyckligt att ni väljer att svika de människor i samhället som lever under mest knappa förhållanden. På KD:s egen dag i Almedalen meddelade du Ebba att ni vill återställa den skattesänkning som regeringen genomfört på sjuk- och aktivitetsersättning. Då ska man komma ihåg att garantinivån för ersättningen ligger på maximalt 9 590 kr i månaden, före skatt. Dessa personer vill ni spara pengar på, samtidigt som ni vill genomföra skattelättnader till ett värde av 1.6 miljarder för personer som tjänar över 50 000 kr i månaden. Det är rent skamligt! Vi hoppas att ni återkommer med nya besked i den här frågan. Det är en förutsättning om ni vill ha våra medlemmars förtroende!

Stefan,

Som statsminister har vi förståelse för att du inte kunde komma på våra utfrågningar i Almedalen, dit vi bjudit alla partiledare. Lena Hallengren gjorde dock ett bra jobb med att företräda Socialdemokraterna. Men vi måste ärligt säga att vi inte riktigt känner igen oss i Socialdemokratin längre. Under många år var ni en tydlig och stark röst för funktionsrättsfrågor och många viktiga reformer har genomförts tack vare er. Besvikelsen är därför stor bland många av våra förbunds medlemmar över er nuvarande regeringsperiod. Aldrig i modern tid har så stora försämringar skett för personer med de största behoven som är beroende av stöd genom LSS.

Ert efterlängtade beslut att ta bort besparingskravet från LSS-utredningen var nödvändigt. Men de tusentals som blivit nekade sin rätt till personlig assistans under senare år har tappat hoppet om ett fungerande liv. De kan inte vänta tills utredningen blir klar för att få vardagen att gå ihop. Här måste ni leverera redan innan valet. Redan nu har ni förlorat många väljare på LSS-frågan, det riskerar att bli många fler om ni inte agerar!

 Funktionsrätt Sverige önskar er alla en trevlig semester!

Läs mer om partutfrågningarna och se webbsändningarna här