Pressmeddelande: Nu måste Socialdemokraterna lyssna!

”Vi välkomnar att Miljöpartiet nu tar bladet från munnen och föreslår att besparingskravet tas bort från direktiven till LSS-utredningen”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius i en kommentar idag. ”Vi ser fram emot att även Socialdemokraterna backar från sin ståndpunkt och tar till sig av den massiva kritiken mot direktivens ensidiga fokus på besparingar.”

Socialdemokraterna har i regeringsställning hamnat snett när det gäller frågan om personlig assistans. Aldrig har så stora försämringar skett så snabbt som under nuvarande regering.

Regeringens politik har påverkat Försäkringskassans hantering av personlig assistans och övriga LSS-insatser har dragits med av nedskärningarna.

”Vi hoppas att regeringspartierna nu visar en vilja att återupprätta LSS intentioner, så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna ges möjlighet till självbestämmande och att leva ett liv som andra. Regeringen måste inse att LSS är en viktig valfråga för många. Inget parti kommer att vinna valet på funktionsrättsfrågor, men varje parti riskerar att förlora valet på dem”, avslutar Elisabeth Wallenius.

För kommentarer kontakta Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige 070 4807166

Pressmeddelandet på MyNewsDesk