Pressmeddelande: ”Om vi har råd att subventionera städhjälp och lyxrenoveringar – då har vi också råd med LSS”

”Det är inte ok att sätta en prislapp på människor, som skett under de senaste årens neddragningar av LSS och personlig assistans”, sade Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Hon var den första att frågas ut av Eva Hamilton i det dagliga eventet ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna” under årets Almedalsvecka.

Eva Hamiltons frågebatteri hade fokus på LSS, men berörde också både rättshjälp och framtidens funktionshinderpolitik. Samtalet började med en reflektion kring regeringens kovändning i våras när det gällde LSS. I april togs besparingskravet bort i direktiven till den pågående utredningen av LSS.

”Regeringen fick kalla fötter, sade Ulla Andersson. Det är inte poppis att slå på människor som redan är i en utsatt situation, vilket skedde när det gäller personlig assistans. Det blev helt enkelt för mycket.”

”Men LSS är en ideologisk fråga, fortsatte hon. Vi måste ju fråga oss vilket samhälle vi vill leva i och hur vi ser på varandra. Vänsterpartiet vill se ett samhälle där man bidrar efter förmåga och får efter behov.”

Att man ska kunna känna sig trygg och planera inför framtiden är också viktigt.

”Vi tycker att det är märkligt att man ska behöva göra omprövningar när det gäller människor vars liv inte förändras så mycket. Lagstiftningen ska hålla för de människor som är beroende av lagen. Vem vill leva i ovisshet och stress. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle.”

På frågan om kostnadsutvecklingen för LSS verkligen är hållbar, svarade Ulla Andersson att den egentligen bara var att vänta.

”Människor ska garanteras delaktighet och självständighet och det ska vi finansiera tillsammans. Så länge vi har råd att subventionera exempelvis städhjälp, måste vi också ha råd med LSS, det är ju självklart.”

Vänsterpartiet vill i övrigt se ett statligt huvudansvar, med argumentet att det bidrar till en likvärdig helhetsbedömning och minskar skillnaderna som ju uppstår med ett kommunalt huvudmannaskap.

Att många assistansbolag är privata är egentligen inget problem, menade Ulla Andersson.

”Men det behövs bättre regleringar. Man ska få avkastning på eget insatt kapital, men vi vill se en begränsad avkastning.”

Det är också de privata assistansbolagen som i störst utsträckning erbjuder sina kunder rättshjälp.

”Självklart ska man ha rätt till rättshjälp, men det får inte vara beroende av vilken anordnare man har. Man kan tänka sig en oberoende myndighet som skulle bistå människor att få juridisk hjälp.”

Eva Hamilton avslutade med en framtidsfråga. Om vi ska vara visionärer, vilken är nästa stora reform för personer med funktionsnedsättning?

”Området har överskuggats av LSS, egentligen ända sedan 2009 när de första prejudicerande domarna kom. Men vi ser annat som också behöver förbättras. Det handlar bland annat om att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, stärka den dagliga verksamheten utifrån individen och förbättra insatserna i skolan.”

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk