Pressmeddelande: Skamligt KD!

Vi är förfärade över Kristdemokraternas besked att ta bort den av regeringen införda skattesänkningen på sjuk- och aktivitetsersättning. ”Skattesänkningen innebär en liten men mycket väsentlig förbättring för de personer som redan lever på en inkomst på under 10 000 kr i månaden. Vi ställer oss helt oförstående inför KD:s prioriteringar”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige

Personer med funktionsnedsättning som aldrig kan arbeta får sjuk- eller aktivitetsersättning på den så kallade garantinivån. Den ligger idag på maximalt 9 590 kr i månaden, efter den senaste ökningen på 300 kr i månaden.

”Att man ens kan komma på tanken att genomföra en förändring som innebär en försämring för de personer som redan lever under så knappa förhållanden går inte att förstå. Att som Ebba Busch Thor säga att det är en mycket varsam och marginell förändring, tycker jag är ett hån mot de här personerna.”

KD räknar med att göra en besparing på 480 miljoner på den här höjningen av skatten. Samtidigt föreslås stora skattesänkningar av ett värde på 1.6 miljarder kronor för personer som tjänar över 50 000 kr i månaden.

”Förslaget är skamligt. Vi förväntar oss nya besked från KD i den här frågan.”

Pressmeddelandet på MyNewsDesk