Pressmeddelande: Våra medlemsförbund avgör ordförandefrågan

Med anledning av de senaste dagarnas stora uppmärksamhet kring vår ordförande Lars Ohly vill vi ge följande information:

Vår organisation är uppbyggd av 41 medlemsförbund. Dessa förbund utgör den demokratiska struktur som har att hantera frågor som rör organisationen och de förtroendevalda.

Funktionsrätt Sveriges styrelse kommer därför att träffas inom två veckor för att fatta beslut om att sammankalla medlemsförbundens ordföranden till ett möte i januari. Då ska frågan om förtroende och förtroendeposter diskuteras.

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk