Pressmeddelande: ”Vi kommer att prioritera en starkare och tydligare LSS-lagstiftning”

 

”Vi har försökt, men misslyckats med att samla de partier som är starkast i assistansfrågan. Det är ett tydligt exempel på blockpolitikens misslyckande”, sade Gustav Fridolin, utbildningsminister och språkrör för Miljöpartiet, vid förmiddagens utfrågning under rubriken ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna”. Varje dag under Almedalsveckan frågar Eva Hamilton ut ledande politiker.

Gustav Fridolin fick flera frågor, både från företrädare för funktionshinderrörelsen och från Eva Hamilton när det gäller regeringens hantering av LSS under mandatperioden. Många har förlorat sin assistansersättning och ännu fler har fått avslag på sina ansökningar.

”Om det är något jag är missnöjd med under mandatperioden så är det nedskärningarna i LSS. Vi borde sett till att det genomfördes en lagändring, efter att flera rättsliga utfall kullkastat viktiga delar i LSS lagen. Det är tydligt att det behövs en ny stark rättighetslagstiftning, där det inte råder någon tvekan om vad som gäller.”

Fridolin poängterade vikten av att frågan hanteras i början av nästa mandatperiod.

”Vi behöver snabba förslag för en starkare lagstiftning och det är en prioriterad fråga för Miljöpartiet”.

Miljöpartiet ser inte heller kostnadsutvecklingen som ett problem.

”Jag förstår inte hur man ska kunna formulera regler kring ett kostnadstak. Det här är en rättighetslagstiftning och det är inte där man ska försöka skaffa sig reformutrymme. Först måste rättigheterna garanteras.

Huvudmannafrågan är inte lika glasklar.

”Vi delar analysen att det delade huvudmannaskapet vållar problem. Partiet lutar åt att förorda statligt ansvar.”

Det största problemet är enligt Fridolin att lagen är otydlig.

”Det gäller både praxisen av tvåårsprövningar, som ju var tänkt att säkerställa rättigheter, och behovet av rättshjälp. Målet måste vara att de juridiska oklarheterna minskar. Sedan bör lagen i sig ge större rättigheter till juridisk assistans.”

Under mandatperioden är Gustav Fridolin mest nöjd med framgångarna på skolområdet.

”Åtgärdsgarantin är mycket viktig när det gäller att elever ska få sina behov uppmärksammade och tillgodosedda. Det är tack vare Funktionsrätt Sverige och andra organisationer som vi fått igenom beslutet om garantin.”

Nu planerar Miljöpartiet förstärkningar även inom särskolan.

”Vi utreder en liknande garanti som åtgärdsgarantin, där man säkerställer att behov uppmärksammas och tillgodoses. Vi vill också se en kompetensförstärkning i särskolan, liknande mattelyftet, där samtlig personal får utbildning.”

Gustav Fridolins funktionshinderpolitiska visioner inför en eventuell ny mandatperioden innefattar satsningar på arbetsmarknaden.

”Många slås ut på arbetsmarknaden, inte bara personer med funktionsnedsättning. Jag skulle vilja se ett flexiblare arbetsliv, som inte präglas av att alla ska prestera utifrån samma norm. För personer med funktionsnedsättning är vårt förslag om flexjobb en möjlig reform.”