Rapport från Socialstyrelsen visar: Krafttag behövs för att stärka rättigheter

Socialstyrelsens lägesrapport om stödet till personer med funktionsnedsättning ger en nedslående bild av samhällsutvecklingen. Livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning har försämrats inom en rad samhällsområden.
– Det här är ett underbetyg för Sverige. Nu behövs krafttag för att vända utvecklingen i samhället, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Porträttbild av Nicklas Mårtensson
Nicklas Mårtensson

Rapporten från Socialstyrelsen visar att personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med den övriga befolkningen. Rapporten visar också att långvarigt ekonomiskt bistånd ökar bland personer med funktionsnedsättning, samtidigt som den har minskat för befolkningen som helhet. Dina möjligheter att få rättigheterna tillgodosedda är också beroende på var i landet du bor.

Socialstyrelsen skriver att de ”har tidigare konstaterat att flera aspekter indikerar en bekymmersam utveckling, som myndigheten befarar kan inverka negativt på gruppernas livskvalitet och hälsa. Den slutsatsen inte bara kvarstår, den har till viss del även förstärkts.”

– Tyvärr ligger det här helt i linje med den negativa bild av utvecklingen som vi och övriga civilsamhället nyligen rapporterat om till FN, inför förhöret med den svenska regeringen i förra veckan. Utvecklingen går bakåt inom centrala områden. Det är helt oacceptabelt. Staten har förbundit sig att följa Funktionsrättskonventionen. Nu behöver vi se krafttag med konkreta politiska åtgärder för att åtgärda bristerna så att vi skapar ett bättre och mer likvärdigt samhälle för alla, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.