Rapport: Här kan du läsa Bengt Westerbergs rapport om LSS

Bengt Westerberg  har genomfört en kritisk granskning av direktiven för den statliga översynen av LSS och redovisar sina analyser och slutsatser i en ny rapport. I rapporten besvaras frågor kring om kostnadsutvecklingen för assistansen är ohållbar, om andra insatser skulle bli billigare, om det finns skäl att i lagen precisera målen och vad assistans får användas till, om de privata assistansanordnarnas tillväxt kan hota assistansreformen med mera.

Personlig assistans rapport 2017