Rättegång om dödsskjutningen av Eric Torell

Idag inleds rättegången mot de poliser som sköt Eric Torell till döds i Stockholm i augusti 2018. Vi på Funktionsrätt Sverige tänker på Erics anhöriga idag men också på de poliser som står åtalade. Vi håller med Eric Torells mamma Katarina Söderberg när hon säger ”Det finns inga vinnare i det här – bara förlorare.” Det som hände är en tragedi för alla inblandade.

Men även om det alltid kommer att finnas situationer som är svåra att förutse och där den mänskliga faktorn får ödesdigra konsekvenser finns det mycket att göra för att så långt som möjligt förebygga nya liknande händelser.
”Alla de som i sitt yrke möter allmänheten behöver grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar och om hur man bemöter personer med olika typer av funktionsnedsättningar”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Funktionsrätt Sverige har länge drivit frågan om behovet av ökad kunskap om funktionsnedsättningar inom rättsväsendet. Vi menar att relevant och ny kunskap om funktionsnedsättningar måste med på utbildningar inom polishögskolan, juristlinjer och utbildningar riktade till domstolsväsendet. ”