Rättsosäkert för familjer med funktionsnedsättning – nu måste regeringen agera!

Familjer som har barn med liknande funktionsnedsättning riskerar att få olika bedömningar och stöd när de ansöker om det nya omvårdnadsbidraget hos Försäkringskassan. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som publiceras idag den 14 december.

Trots att regeringen uttalade att reformen inte skulle innebära någon materiell förändring av förmånsnivåerna, det vill säga att samma behov av omvårdnad och tillsyn som tidigare krävdes för att få vårdbidrag på de olika nivåerna skulle gälla även för omvårdnadsbidraget, har reformen inneburit en försämring för många. Av föräldrarna som hade vårdbidrag och som sedan har ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning för ett och samma barn har 54 procent fått lägre ersättningsnivå eller avslag på sin ansökan. Det är 33 procent som har fått lägre nivå och 21 procent som har fått avslag. Av en artikel i Sveriges radio framgår att en viktig förklaring är att barn blivit äldre och behöver mindre omsorg, men i nästan hälften av fallen där föräldrarna har fått lägre ersättning eller avslag går det inte att se varför.

”Nu har regeringen svart på vitt att den reform som genomfördes 2019 medfört allvarligt försämringar för familjer som har barn med funktionsnedsättning. För oss var det här ingen nyhet, våra medlemsorganisationer har påtalat det här ända sedan förändringen. Nu måste

Lisa Wallenius Foto Linnea Bengtsson
Bild på Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. Foto Linnea Bengtsson

regeringen agera kraftfullt. Vi är inte heller förvånade över att det har kunnat bli så här, eftersom vi vet att problemen med rättssäkerhet också finns inom Försäkringskassans andra ersättningsformer”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisation Autism- och Aspergerförbundets  enkät som genomförts under november 2021 bland medlemmar som uppbär omvårdnadsbidrag bekräftar ISF:s bild. Av enkätsvaren framgår att 57 procent har fått en sänkning av bidraget och 65 procent upplever att de förändrade kraven har gjort det svårare att behålla samma nivå som tidigare. Ta del av Autism- och Aspergerförbundets enkät.

Läs mer och ta del av rapport 2021:10 ”Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag” på ISF:s webbplats.