Regeringen föreslår ytterligare förlängning av ersättning till riskgrupper

Det är glädjande besked att regeringen lyssnat på Funktionsrätt Sverige och våra förbund och nu vill förlänga ersättningen till riskgrupper fram till den 31 mars 2021. Nu ser vi fram emot snabba beslut i frågan så att personer som berörs slipper leva i ovisshet.

Så här skriver regeringen i sitt pressmeddelande:

”Regeringen har tidigare beslutat att förlänga giltigheten av vissa bestämmelser med anledning av covid-19 till och med den 31 december 2020. Det gäller viss sjukpenning i förebyggande syfte, viss smittbärarpenning och viss tillfällig föräldrapenning. Regeringen bedömer nu att möjligheten till ersättning bör förlängas till och med den 31 mars 2021.”

Ersättningarna riktar sig till riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper samt till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn.

Funktionsrätt Sverige har från början av pandemin drivit på för att personer i riskgrupp och deras närstående ska ha rätt till ersättning när de tvingas avstå från att arbeta för att skydda sig själva eller sina nära från smitta. Från den 24 augusti har man kunnat ansöka om förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Tyvärr är det bara en mycket begränsad grupp närstående som kan ansöka om ersättningen smittbärarpenning. Detsamma gäller föräldrar till barn i riskgrupp.

Det nuvarande förslaget är det andra i ordningen av förlängningar av ersättningarna, som från början gällde mellan den 1 juli till den 30 september. Personer som är berättigade att söka ersättningar har fått vänta länge på sina pengar och besked om förlängningar har låtit vänta på sig.

Ersättningarna går att söka för totalt 90 dagar men i dagarna har regeringen också avgivit en proposition om extra ändringsbudget för 2020, med förslaget att ersättningarna ska gå att få för 184 dagar.

Funktionsrätt Sverige är kritiska till denna begränsning, som om den beslutas innebär att de personer som redan fått ersättning för 184 dagar, inte kommer att kunna få ersättning fram till den 31 mars 2021

Regeringen avser att återkomma i frågan och vi ser fram emot beslut oh tydligare besked.

Regeringens proposition avseende förlängning av antal dagar som ersättningarna kan betalas ut