Regeringen lovar att involvera rörelsen i arbetet med FN:s rekommendationer

Ett stort antal personer är samlade i en sal och tittar mot kameran.I veckan träffade civilsamhällets organisationer socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall för att lämna våra synpunkter på vilka FN-rekommendationer om funktionsrättskonventionen som behöver prioriteras. Vi fick med oss löften om att bli aktivt involverade i arbetet.
– Vi ser fram emot att få bidra till att förverkliga de konkreta åtgärder som FN har lyft fram, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Två månader har gått sedan FN lämnade skarpa rekommendationer om vad Sverige behöver göra för att leva upp till Funktionsrättskonventionen.

Vid mötet med regeringens företrädare den 29 maj lyfte Funktionsrätt Sverige bland annat fram behovet av ny lagstiftning och att regeringskansliet behöver ta fram en plan för det systematiska genomförande av konventionen. Vi påpekade också att våra erfarenheter av att samordna civilsamhället kan bidra till att göra det här arbetet mer effektivt.

Camilla Waltersson Grönvall lovade att lyfta FN:s rekommendationer på ett kommande regeringssammanträde. Hon tog också till sig ett konkret förslag om att statsråd som träffar funktionsrättsrörelsen ska berätta hur de genomför rekommendationerna utifrån sina ansvarsområden.

Utvecklingen har gått bakåt

Det har gått 10 år sedan fick Sverige sina första rekommendationer från FN, sedan dess har utvecklingen gått bakåt på flera områden.

– Den här gången har ansvarig minister utlovat handling och aktiv involvering av funktionsrättsorganisationer. Vi ser fram emot att få bidra till att förverkliga de konkreta åtgärder som FN har lyft fram. Men för att kunna fullgöra den uppgiften på ett bra sätt behöver vi också få bättre förutsättningar genom långsiktigt tryggade resurser till vårt arbete, säger Nicklas Mårtensson.