Regeringen och Arbetsförmedlingen – nu vill vi se förbättringar!

En man och en kvinna sitter vid ett bord i ett rum med fönster
Anders Lago, Funktionsrätt Sverige,  och statssekreterare Sophia Metelius.

Vid ett möte med arbetsmarknadsministerns statssekreterare i förra veckan uttryckte funktionsrättsrörelsen stark kritik om pågående försämringar i Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning.

– Det måste bli ett slut på bristerna för arbetssökande med funktionsnedsättning. Regeringen och Arbetsförmedlingen måste nu på allvar ta itu med problemen, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Den 4 juni träffade funktionsrättsrörelsen Johan Pehrsons statssekreterare Sophia Metelius för att prata om den förändring av Arbetsförmedlingens specialistkompetens som nu pågår. Inte nog med att antalet specialister sjönk med 40 procent mellan 2018 och våren 2022. Nu vill Arbetsförmedlingen att de som besitter värdefull kompetens om funktionsnedsättning och stöd och anpassningar – exempelvis socialkonsulenter och SIUS – också ska utföra vanliga arbetsförmedlaruppgifter.

– Resultatet är en ytterligare utarmning av specialistkompetensen. Om syftet med förändringen är att fler ska ha denna kunskap borde myndigheten istället satsa på att  kompetensutveckla befintliga arbetsförmedlare – inte avveckla specialistkompetensen, kommenterar Nicklas Mårtensson.

Fyra män sitter på rad i ett rum med ett draperi och ett stort fönster.
På bilden från vänster: Kristian Cornell, DHR, Anders Nordström, HRF, Lennart Karlsson, SRF och Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige

Steg till arbete

En annan högaktuell fråga som diskuterades med statssekreteraren den 4 juni var Steg till arbete – den upphandlade tjänst som startade i oktober 2023 och som utformats för att bland annat ge stöd åt arbetssökande med funktionsnedsättning. Vi berättade om den oro vi tidigt uttryckt, inte minst när det gäller de stora volymer som planeras, trots att få aktörer idag har kunskap och erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Tidningen Arbetet har i sin färska granskning bekräftat våra farhågor, likaså Sveriges Arbetsterapeuters enkätundersökning.

– Helt oacceptabla brister har uppvisats i den insats som ska ge stöd till personer med kanske de största utmaningarna i arbetslivet – en målgrupp som dessutom samhället så många gånger tidigare låtit misslyckats.

Möte med Arbetsförmedlingen

Neddragningen av specialistkompetens och bristerna i Steg för arbete var högst uppe på dagordningen också när Arbetsförmedlingens överdirektör Thomas Hagman besökte funktionsrättsrörelsen tidigare den här veckan. Thomas Hagman berättade att myndigheten arbetar aktivt med att få ordning på bristerna, bland annat har fast pris använts i den andra upphandlingen av tjänsten.

– Mötet med överdirektören var positivt. Vi ska träffas igen i höst för att prata om hur arbetet med stödet till personer med funktionsnedsättning har fortlöpt. Mycket bra att höra att det nu följs upp på ledningsnivå på ett annat sätt än tidigare, avslutar Nicklas Mårtensson.

Riksrevisionen granskar Arbetsförmedlingens arbete

Nyligen kom också beskedet att Riksrevisionen genomför en granskning av arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning. Granskningen ska svara på om Arbetsförmedlingen arbetar effektivt med att ge stöd till målgruppen. Funktionsrätt Sverige har under våren träffat Riksrevisionen och gett inspel inför granskningen.

Funktionsrättsrörelsen träffar Arbetsförmedlingens överdirektör Thomas Hagman. På bilden från vänster: Kristian Cornell, DHR, Annica Nilsson, Funktionsrätt Sverige, Thomas Hagman, Arbetsförmedlingen, Anders Lago, Funktionsrätt Sverige, Pia Torstensson, Neuro, Anders Nordström, HRF, Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige

Information på andra webbplatser

Riksrevisionen granskar just nu arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige har under våren träffat riksrevisionen och gett inspel.