Release av boken Från forskningsobjekt till medaktör

I boken intervjuas tio forskare som på olika sätt har arbetat med brukarmedverkan och delaktighetsforskning. Lika många icke-forskare – medaktörer i forskning eller forskningsengagerade personer i handikapprörelsen – intervjuas om sina erfarenheter av att samverka med forskningen. Boken är tänkt som inspiration och vägledning för dem som vill arbeta mer med deltagarbaserad forskning av olika slag. Den tar också upp problem och etiska dilemman i samband med delaktighet i forskning. Projekt Från forskningsobjekt till medaktör är initiativtagare, medan intervjuer och texter har gjorts av journalisterna Erika Nydahl och Erika Wermeling. (Ytterligare kunskap om brukarmedverkan finns i boken Handbok för forskningspartners som givits ut av fyra handikappförbund tillsammans.)

Vid release-seminariet medverkar bland andra: professor Annika Dahlgren Sandberg, professor Verner Denvall samt forskarna Barbro Blomberg och Oskar Krantz. Även den lokala samarbetsorganisationen Idé och kunskapscentrum står bakom.

Alla är välkomna mellan kl 9 och 12, sal K1081, på Linnéuniversitetet i Växjö.