Vardagsarbete inom vården

Vårdpersonal rör sig i en korridor på ett sjukhus

Vårdpersonal rör sig i en korridor på ett sjukhus