Risk för ännu tuffare arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbunden är mycket kritiska till regeringens förslag att införa en generell ökad sjukpenningskostnad för samtliga arbetsgivare. ”Det finns en uppenbar risk för att personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom kommer att få det ännu svårare på arbetsmarknaden om förslaget genomförs.”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Handikappförbunden har i dagarna svarat på regeringens promemoria ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna” (Ds 2016:8) Det huvudsakliga förslaget är att skjuta över en del av kostnaderna för långvarigt sjukskrivna på arbetsgivarna.

Handikappförbunden är i grunden positiva till regeringens ambition att minska sjukfrånvaron och öka hälsan genom bättre rehabilitering, anpassning och möjligheter till omställning.

”Vi menar att en fungerande rehabilitering är den enskilt viktigaste faktorn för en hållbar sjukförsäkring och för minskade sjukkostnader. Avgörande är att utveckla de redskap som finns för den enskilde att själv ha inflytande över och vara delaktig i sin egen rehabilitering.”, säger Stig Nyman.

I promemorian föreslås ett antal undantagsregler för personer med återkommande sjukfrånvaro och för personer som tar del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Bland annat hänvisas till högriskskyddet för personer som riskerar återkommande sjukskrivning.

”Vi anser inte att undantagsreglerna är tillräckliga och menar att de samlade förslagen i promemorian otvetydigt kommer att öka selekteringen på arbetsmarknaden”, säger Stig Nyman.

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk