Satsningen ”Vi kan mer”

Redan idag har uppskattningsvis ett 50-tal ICA-butiker, bland annat i Västerås, Kalmar, Östersund och Stockholm, avtal med funktionsnedsatta. Detta ska nu accelereras och underlättas.

– På det här sättet vill vi bidra till ett samhälle där alla får ta del och utvecklas till sin fulla potential, även om förutsättningarna för olika individer kan se olika ut. I grunden handlar det om att tro på människor och ge alla möjlighet att bli sedda, hörda och tagna i anspråk. Jag känner starkt för den här satsningen eftersom den ligger så väl i linje med hela ICAs värderingar, säger Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, ICA AB.

Alla ICA-butiker i hela landet kommer att kunna använda sig av avtalet.

– Avtalet ger butikerna tillgång till nya medarbetare med nya erfarenheter. Projektet handlar om att sätta människan i centrum, att alla har rätt till lika värde och rätt till gemenskap och ett socialt liv, säger Thomas Strindeborn, ordförande i ICA-handlarnas Förbund. Thomas är också ICA-handlare i Partille och har redan två personer med funktionsnedsättning som arbetar i butiken.

För ytterligare information:
ICAs presstjänst, tel 070-253 66 60
Anders Hallgren, förbundssekreterare/pressansvarig, ICA-handlarnas förbund, 08-55 33 99 66.